แจ้งเรื่องสิทธิส่วนบุคคล

ขอบเขต

การแจ้งเรื่องสิทธิส่วนบุคคล ฉบับนี้ ใช้บังคับกับเรา ซึ่งเป็น ผู้จัดการแข่งขัน AP Marketing Asia Pacific Limited แห่งประเทศฮ่องกง และเว็บไซต์ของเรา www.th-prizes.com

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้ายินยอมให้องค์กรทดสอบ ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของข้าพเจ้า ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า "pinging" ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับการตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่มีการลงทะเบียนที่มีหมายเลขนั้น คือหมายเลขโทรศัพท์จริง และใช้สำหรับการตลาดเท่านั้น

เรารวบรวมและถือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ท่านเลือกที่จะมอบให้กับเรา เมื่อท่านสมัครใจลงทะเบียน เช่น ชื่อ ที่อยู่ วันที่เกิด และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

นอกจากนั้นยังรวมถึงข้อมูลที่ท่านให้ เมื่อท่านตอบคำถามต่างๆ ในเว็บไซต์ของเรา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่าน และครอบครัวของท่าน ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์และวิถีการดำเนินชีวิตของท่าน พฤติกรรมการซื้อ และสิ่งต่างๆ ที่ท่านพึงพอใจและสนใจ เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ การสื่อสาร และสื่อต่างๆ

เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเพจต่างๆ ที่ท่านเข้าไปดู และลิงค์ต่างๆ ที่ท่านคลิก รวมทั้งโฆษณาต่างๆ โดยผ่านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตร่วม เช่น คุกกี้และเว็บบีคอน และ ไอพีแอดเดรส ของท่าน ซึ่งเป็นหมายเลขที่กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านใช้อินเตอร์เน็ต

คุณยินยอมให้ผู้จัดการแข่งขันเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและอยู่บนพื้นฐานของการป้องกันข้อมูลตามกฏหมายประเทศไทย

การใช้งานต่างๆ

เราดำเนินการสำรวจภายใน วิเคราะห์ และประมวลเป็นรายงาน ในลักษณะการสรุป ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวม เราใช้ข้อมูลสรุปเพื่อออกแบบข้อเสนอต่างๆ ของหุ้นส่วน และผู้สนับสนุนของรางวัลการแข่งขันต่างๆ ที่เราคัดเลือกแล้ว ให้มีประสิทธิผลมากเท่าที่จะสามารถกระทำได้

ข้อมูลที่เรารวบรวมยังทำให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ท่านได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

การแบ่งปัน

เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ ยกเว้นตามที่แสดงไว้ใน การแจ้งเรื่องสิทธิส่วนบุคคล ฉบับนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงตน หรือส่งต่อให้แก่บุคคลที่สาม หากท่านมิได้ให้อนุญาตไว้ในขณะที่ลงทะเบียนกับเรา

พนักงานต่างๆ ของผู้จัดการแข่งขัน สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการทำงานของตนเท่านั้น

การชนะจะถือเป็นข้อยกเว้น หากท่านชนะ ถือว่าท่านให้การอนุญาตโดยชัดแจ้งในการเผยแพร่ชื่อตัวของท่าน ถิ่นกำเนิด และภาพถ่ายของท่าน ในหน้าอินเตอร์เน็ตหน้าหนึ่งของผู้จัดการแข่งขัน

ขอแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากเหตุผลด้านกฎหมาย อาจมีข้อผูกพันให้ต้องเผยแพร่ข้อมูลของท่าน สำหรับการแข่งขันต่างๆ ที่ได้รับการอุปถัมภ์จากบุคคลที่สามทั้งหมดหรือบางส่วน ท่านต้องให้ข้อมูลของท่านกับบุคคลที่สามตราบเท่าที่ท่านเลือกที่จะกระทำเช่นนั้น เราไม่สามารถควบคุมนโยบายและการปฏิบัติของบุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของท่านได้

ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เราอาจมีการโอน ขาย หรือมอบข้อมูลที่รวบรวมไว้ ให้กับกิจการใด ที่เราถ่ายโอนธุรกิจของเราทั้งหมดหรือบางส่วนให้ หรือลูกค้าต่างๆ ของเราที่เราเห็นสมควรได้

การแก้ไขและลบข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ นอกจากนั้นท่านยังสามารถร้องขอให้ลบบัญชีของท่านออกได้ หากท่านประสงค์ที่จะกระทำการดังกล่าว โปรดส่งอีเมล์มาให้เราที่ th@apmarketingap.com หรือ ส่งจดหมายไปที่ AP Marketing Asia Pacific Limited Unit 706, 7/F South Seas Ctr, Tower 2, 75 Mody Road, Tst Kln, Hong Kong เราสงวนสิทธิในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานลงทะเบียน ซึ่งฝ่าฝืนเงื่อนไขของผู้ใช้ หรือซึ่งถูกยกเลิกการเข้าถึง เพื่อหลีกเลี่ยงการนำไปใช้ในทางที่ผิดซ้ำอีก

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของเรา เราจะเก็บรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่ท่านส่งให้กับเรา ด้วยมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง และตามความสามารถสูงสุดของเรา

ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ใน เซิร์ฟเวอร์ธนาคารข้อมูล โดยการเก็บรายการทะเบียนผู้ใช้งานต่างๆ เซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ ในปัจจุบัน ที่สอดคล้องกับการรักษาความปลอดภัย เซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวปกป้องไม่เพียงแต่จากการโจมตีทางดิจิตอลเท่านั้น แต่ยังปกป้องการโจมตีทางกายภาพด้วย

อย่างไรก็ตาม เราไม่รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในระหว่างการส่ง หรือการเข้าถึงของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องเข้าใจว่า ข้อมูลที่ท่านสมัครใจเปิดเผยผ่านทางอินเตอร์เน็ต เช่น ในพื้นที่สนทนา ผ่านอีเมล์ หรือ ในห้องสนทนาต่างๆ นั้น อาจถูกผู้อื่นใช้ประโยชน์ได้ เรามิได้ทำการตรวจจับเฝ้าระวังการกระทำต่างๆ ของผู้มาเยือนและผู้ใช้งานลงทะเบียนของเรา หากท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ถือว่าท่านกระทำด้วยความเสี่ยงของท่านเอง และด้วยความเข้าใจว่าข้อมูลดังกล่าวอาจถูกรวบรวมและใช้ประโยชน์โดยบุคคลอื่นได้ ท่านจะได้รับข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเอง เนื่องจากท่านต้องรับผิดชอบการปกปิดที่อยู่อีเมล์ของท่านเอง

ข้อมูลอื่น

ท่านสามารถใช้ การแจ้งเรื่องสิทธิส่วนบุคคล ที่สมบูรณ์ฉบับนี้ ได้เสมอ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป หรือหากท่านมีข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัยใด โปรดส่งอีเมล์มาถึงเราได้ที่ th@apmarketingap.com หรือ ส่งจดหมายไปที่ AP Marketing Asia Pacific Limited Unit 706, 7/F South Seas Ctr, Tower 2, 75 Mody Road, Tst Kln, Hong Kong